Upoważnienie zarządu banku do nabywania akcji własnych udzielone ma być na na okres 2 lat licząc od dnia wejścia w życie uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. PKO BP otrzymał od KNF zalecenie wypłacenia dywidendy nie większej niż 50 proc. Zarobku z 2021 r., który w ujęciu jednostkowym (ten bowiem podlega podziałowi z akcjonariuszami) wyniósł 4,6 mld zł. Zarząd banku zarekomendował więc wypłatę maksymalnej możliwej kwoty, czyli blisko 2,3 mld zł. Oznacza to, że na akcję przypadnie 1,83 zł.

Tymczasowy nowy prezes Comarchu. Córka pokieruje informatyczną firmą

Kwota ta może się jeszcze zwiększyć o 2,3 mld zł z zysku za 2021 r. (50 proc. jednostkowego zysku, druga połowa ma trafić na dywidendę). Część spółek giełdowych zamiast klasycznej dywidendy stawia na buy back. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 8 sierpnia, a termin jej wypłaty 22 sierpnia 2024 r.

Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce. Bliski koniec “fazy hamowania”

W czwartek krajowe indeksy kontynuują dobrą passę. Szeroki wskaźnik WIG śrubuje rekord wszech czasów będąc coraz bliżej 89 tys. Pkt, zyskując po godzinie handlu ponad 0,5 proc. Na plusie jest na dobrej drodze do ustanowienia nowych rekordów trwającej już ponad 19 miesięcy hossy. Grupa Boryszew lekko rozczarowała inwestorów wynikami kwartalnymi, co zachęciło inwestorów do wyprzedaży akcji spółki.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych…

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2024 roku. A NBP podał dane o obrotach bieżących bilansu płatniczego. Po pandemicznym odbiciu majątki giełdowych rekinów w latach 2020–2021 rosły szybciej niż WIG.

Instacart debiutuje na giełdzie. Rywal Uber Eats z szansą na duży sukces

Nowością było wprowadzenie opcji skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Według treści przyjętej Polityki dywidendowej dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest możliwość nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia w każdym przypadku wymaga uzyskania przez Bank uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Realizacja nabycia akcji własnych może być dokonywana również w sytuacji, w której wartość księgowa akcji jest niższa niż ich aktualna cena rynkowa. Akcjonariusze PKO BP nie głosowali podczas walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania do 125 mln akcji własnych, stanowiących do 10 proc. Na GPW nie brakuje spółek, które od lat łączą skup akcji z dywidendą, choć w grę wchodzą nieporównywalnie mniejsze kwoty niż w przypadku PKO BP.

  1. “Priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, pozostałe opcje rozwojowe – w szczególności przejęcia – to jest opcja (…)” – dodał.
  2. Paweł Gruza, wiceprezes banku kierujący pracami zarządu podał, że obecnie bank nie przewiduje emisji akcji związanej z ewentualnymi przejęciami.
  3. I znów dane ze Stanów Zjednoczonych wyniosły indeksy na nowe rekordy.
  4. – Decyzja o ogłoszeniu skupu tradycyjnie postrzegana jest jako informacja o niedowartościowaniu akcji spółki w ocenie zarządu.
  5. Od szczytu z listopada ubiegłego roku WIG stracił ok. 20 proc., ale na rynku nie brakuje spółek, gdzie korekta notowań była znacznie głębsza.
  6. A kurs złota powędrował w miniony piątek w górę o prawie 70 dolarów, przekraczając pułap 2370 dolarów za uncję, zaś w tym tygodniu zbliża się do 2400 dolarów.

Kłopoty fastfoodowej grupy. Kolejna strata nie przypadła inwestorom do gustu

Chce wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank zastrzegł, że nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód Komisji Nadzoru Finansowego. Paweł Gruza, wiceprezes banku kierujący pracami zarządu podał, że obecnie bank nie przewiduje emisji akcji związanej z ewentualnymi przejęciami. Akcjonariusze nie ponoszą na rzecz PKO BP BM żadnych opłat związanych z realizacją świadczeń pieniężnych spółki (wypłatę dywidendy) za pośrednictwem PKO BP BM. PKO BP BM nie pobiera opłat za przelew środków pieniężnych z rejestru rynku niepublicznego akcjonariusza na jego wskazany rachunek bankowy. Nie wiadomo, czy, kiedy i w jakim zakresie PKO BP przeprowadzi skup i na ile wpłynie to korzystnie na notowania.

Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę 2,59 zł dywidendy na akcję za 2023 r.

Inflacja bazowa wyniosła 4,1 procent w kwietniu – podał Narodowy Bank Polski. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 4 procent. “Rozpędzenie pozostaje wysokie (+0,7 proc. m/m) a baza statystyczna w kolejnych miesiącach będzie mniej korzystna” – zauważają w komentarzu analitycy ING. W kwietniu i w marcu eksperci odnotowali nieznaczne wzrosty cen najmu w części miast – informują eksperci z Expandera i Rentier.io. W kilku z nich zauważalne są dalsze spadki.

W tym roku zarząd budowlanej grupy skłania się ku podobnemu rozwiązaniu, jeśli chodzi o dystrybucję ubiegłorocznego zysku do akcjonariuszy, ale żadna konkretna oferta nie została jeszcze przedstawiona. PKO BP zwołał na 23 kwietnia WZA, podczas którego będą głosowane dwa istotne projektu uchwał. Akcji własnych za maksymalnie 4,5 mld zł, a drugi utworzenia funduszu specjalnego o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Przez wojenne miesiące przyrosło mu kolejne 500 tys.

Gospodarka Japonii skurczyła się w pierwszym kwartale o 2 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), podczas gdy średnio oczekiwano spadku PKB o 1,5 proc., po zerowym wzroście w czwartym kwartale. Władze Chin rozważają nowy sposób walki z kryzysem na rynku nieruchomości. Myślą o kupowaniu przez państwo pustych domów i mieszkań od deweloperów. Wraz z powrotem do mediów społecznościowych Keitha Gilla, znanego również jako Roaring Kitty, wróciła również na rynek gorączka spekulacyjna wokół spółek memicznych.

Akcjonariusze zdecydować mają o utworzeniu w ramach kapitałów rezerwowych kapitału rezerwowego w wysokości 6,5 mld zł z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia. Akcjonariusze zdecydować mają o utworzeniu w ramach kapitałów rezerwowych kapitału rezerwowego w wysokości 6,5 mld zł z przeznaczeniem Zróżnicowanie opinie o TradeAllCrypto – weryfikacja platformy na rozliczenie nabycia akcji własnych. Zarząd PKO Banku Polskiego proponuje akcjonariuszom, aby zgodzili się na skup akcji własnych. Łącznie program ten może opiewać na aż 6,5 mld zł, choć nie należy spodziewać się jego pełnej realizacji w jednym roku. To byłby miły dodatek do regularnej dywidendy z zysku za 2021 r.

Buy-back ma nad dywidendą tę zaletę, że umożliwia optymalizację podatkową (jeśli ktoś sprzedając akcje w skupie prowadzonym przez spółkę realizuje stratę, może obniżyć później podatek od innych zysków z giełdy). W przypadku dywidendy bowiem podatek od zysku kapitałowego pobierany jest od razu. Z drugiej strony dywidenda ma tę zaletę, że nie trzeba sprzedawać akcji, aby uzyskać przypływ gotówki.

Podał, że bank chce mieć nadwyżkę kapitałową, aby myśleć “w szczodry sposób” o akcjonariuszach banku. “Przede wszystkim w ślad za spadającymi stopami będzie się odwracał efekt ujemnej wyceny portfela papierów wartościowych, mamy tam 11 mld zł – można powiedzieć – takiego “negatywnego bufora” – powiedział Drabikowski. I znów dane ze Stanów Zjednoczonych wyniosły indeksy na nowe rekordy. Tak było między innymi w Warszawie, Frankfurcie czy Nowym Jorku. WIG, mWIG40 i sWIG80 zanotowały rekordy wszech czasów.

Co ciekawe, warunkiem przeprowadzenia takiego skupu – podobnie jak w wypadku dywidendy – jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Bank podał, że cel wskaźnika ROE oparty jest na przy założeniu wzrostu kapitałów grupy o około 60 proc. W horyzoncie strategii oraz stopy referencyjnej NBP w 2025 r. “Priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, pozostałe opcje rozwojowe – w szczególności przejęcia – to jest opcja (…)” – dodał.

Planuje zwiększyć bazę klientów w wieku poniżej 35 lat o 25 proc. Spółka podpisała z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu  „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 853 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 440 mln zł. Po dwóch godzinach sesji WIG20 spadał o 0,3 proc., a rosnąć nie pozwała mu słabość banków. Podał, że wymogi kapitałowe bank może optymalizować poprzez min. sekurytyzacje portfeli kredytowych.

Tymczasem tegoroczna dywidenda to łącznie 16,6 mln dol. Zarząd banku chce otrzymać upoważnienie do skupu do 125 mln akcji własnych, czyli nie więcej niż 10 proc. W maju rozstrzygnie się kwestia podziału zysku w największym polskim banku komercyjnym.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych było Biuro Maklerskie PKO BP. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych miała miejsce 13 maja 2024 r. Bank poinformował o pomyśle skupu akcji własnych w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, które zostało zwołane na 12 maja. Akcjonariusze będą decydować o upoważnieniu zarządu do nabywania do 125 mln akcji własnych, co stanowi 10 proc. Spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj.

Do tej operacji konieczne będzie uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Ewentualny buy-back byłby dodatkową atrakcją dla akcjonariuszy PKO BP, którzy dostaną w tym roku dywidendę. Drożeją akcje Patentusa, którego zarząd zarekomendował wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję, co przekłada się na ponad 10-procentową stopę dywidendy.

W tym roku po raz kolejny na konta emerytur mają trafić tzw. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by dodatkowe roczne świadczenie pieniężne było wypłacone w 2024 r. We wrześniu – tak wynika z informacji zamieszczonej w czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu. PKO Bank Polski w środę wieczorem opublikował oświadczenie dotyczące sprzedaży akcji PKN Orlen.

Powołanie do reprezentacji spółki pełnomocnika w osobie innego członka zarządu nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności czynności prawnej, dokonanej z jego udziałem. Obligacje, fundusze polskich akcji, papiery mniejszych spółek oraz akcje z sektora technologicznego – takie inwestycje na nowy rok polecają specjaliści. Dla inwestorów indywidualnych pewien problem może stanowić bariera informacyjna, trzeba śledzić informacje o posiadanych spółkach, by dowiedzieć się o skupie. Zysk netto banku w 2023 roku wyniósł 4,868 mld zł, z którego kwota prawie 3,24 mld zł miałaby trafić na dywidendę. PKO BP przeprowadził wśród swoich klientów badanie, które pokazało, że aż 70 proc. Z nich jest zainteresowanych zawarciem z bankiem ugody.

Tuż po rozpoczęciu czwartkowej sesji kurs zniżkował nawet o ponad 4 proc., ale w kolejnych godzinach handlu stratę udało się zmniejszyć. Grupa Jako Wskaźnik Spread Pracy GPW w I kwartale miała 118,2 mln zł przychodów co oznacza wzrost rok do roku o 5,3 proc. Rdr do 27,2 mln zł, mimo spadku EBITDA o 8,8 proc.

Zadebiutowały na nim 24 spółki, a w kolejnych latach liczba ta rosła. W tym sezonie inwestorzy mają jeszcze szansę załapać się na atrakcyjne wypłaty. Kilka dni wystarczyło, by podaż ściągnęła UE przyznaje Uk Flextension indeksy akcji w Polsce i na świecie o kilka półek niżej. Dominacja sprzedających jest jak na razie bezdyskusyjna, a mimo silnej wyprzedaży nie widać oznak do zmiany trendów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *